پلیمرهای اکریلیک برای چسب‌های حساس به فشار (PSA) از زمان‌های گذشته توسط محققان شناخته شده‌اند. پلی‌اکریلات‌ها با یک ترکیب مونومر خاصی می‌تواند به‌عنوان PSA بدون ترکیب اضافی و یا فرمولاسیون خاصی استفاده شوند. خواص استفاده از چسب‌های پلی‌اکریلاتی به‌طور عمده از طریق خواص پلیمر به دست می‌آید. به‌طور دقیق‌تر، خواص فیلم پلیمر، خواص استفاده از این چسب‌ها را تعیین می‌کند.

{phocadownload view=file|id=131|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}