ایرنا/ معاون صنایع دستی گلستان گفت: در راستای توسعه و رونق صنایع دستی و عرضه مناسب این هنر دست ها و با توجه به اقدام مناسب کارشناسان استان جهت بسته بندی محصولات و پیشقدم شدن در این زمینه، گلستان به عنوان پایلوت بسته بندی صنایع دستی کشور انتخاب شد.

 

بسته بندی صنایع دستی کشور, بسته بندی, معاون صنایع دستی گلستان, پایلوت بسته بندی صنایع دستی, سارا اخوت, طراحی بسته بندی,

سارا اخوت با بیان اینکه صنایع دستی نماد هنرهای اصیل، بومی و مردمی هر کشور است که خلق آنها، ریشه عمیق دراعتقادات، باورها، آداب، عادات، رسوم وسنن جوامع دارد، افزود: به اعتقاد کارشناسان توسعه صنایع دستی بهترین راه برای رونق اقتصاد و حل مشکل اشتغال است.
وی همچنین ادامه داد: مشکل بزرگی که امروزه درمقوله صنایع دستی به چشم می خورد بسته بندی وعرضه این محصولات است و بسیاری از کالاهای صنایع دستی به دلیل نا اگاهی از اصول بازاریابی وعرضه نامناسب با فروش وبازار خوبی مواجه نیستند.
معاون صنایع دستی گلستان استقبال روز افزون مردم از کالاهای دارای بسته بندی را نشان دهنده اهمیت وتوجه خریدار به بسته بندی عنوان کرد و افزود: دربخش صنایع دستی متاسفانه عرضه محصولات عموما درنایلون انجام می شود درحالی که بسته بندی وعرضه مناسب محصول از مهمترین راه هایی است که دربازاریابی بهتر وجلب مشتری نقش دارد.
به گفته وی استان گلستان درنظر دارد با طراحی بسته بندی مناسب برای محصولات بومی استان وتوزیع رایگان بین صنعتگران زمینه لازم برای حفظ جایگاه صنایع دستی و توسعه و رونق بازار داخلی وخارجی را فراهم کند.معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان همچنین اظهارداشت که طراحی مناسب و بسته بندی محصولات صنایع دستی، زمینه توسعه بیش ازپیش صنایع دستی استان را و رونق صادرات آن را فراهم خواهد کرد.
در حوزه صنایع دستی استان گلستان قریب به 20 هزار هنرمند فعال هستند، اما افرادی که شناسنامه کاری خود را به ثبت رسانده اند حدود 50 درصد این تعداد می باشد.در این استان شمالی 22 رشته صنایع دستی فعال بوده و تلاش برای احیای رشته ها و صنایع دستی منسوخ درحال انجام است.

http://www.irna.ir