هنر بسته بندی: شرکت Amcor Flexibles اعلام کرد که برنده جوایز Alufoil Trophy 2015 که به وسیله EAFA (موسسه اروپایی تولید فویل آلومینیوم) برگزار می‌شود شده است.

 

Amcor Flexibles, بسته بندی, هنر بسته بندی, صنعت بسته بندی, Alufoil Trophy 2015, EAFA, استنشاق‌کننده تنفسی, نوار بلیستری, سیل, فویل بلیستر درب,     Amcor Flexibles, بسته بندی, هنر بسته بندی, صنعت بسته بندی, Alufoil Trophy 2015, EAFA, استنشاق‌کننده تنفسی, نوار بلیستری, سیل, فویل بلیستر درب,

 

در بخش محافظت از محصول، Amcor به همراه شریکش Sandoz International برنده جایزه برای AirFluSal Forsiro، استنشاق‌کننده تنفسی جدید برای افراد مبتلا به اسم/ COPD شدند. از این شرکت خواسته شد تا نوار بلیستری را برای تضمین طول عمر بیشتر پودر در استنشاق‌کننده AirfluSal Forspiro تولید کند. نوار از نفوذ رطوبت به پودر استنشاق جلوگیری می‌کند و عملکرد آن را در حین حمل‌ونقل بهبود می‌بخشد. با استفاده از لایه سیل بین پایه Formpack و فویل بلیستر درب، Amcor موفق شد تا 50درصد در ورود رطوبت در هنگام انتشار پودر به بیرون کاهش ایجاد کند.