وجود مشكلات و معضلات اقتصادي به ويژه براي توليدكنندگان به دليل وجود تحريم‌ها و سوء‌مديريت بركسي پوشيده نيست. نبود مواد اوليه و گراني آن، نوسان قيمت ارز، تامين مواد اوليه پتروشيمي از واسطه‌ها و دلالان به خاطر سهميه نداشتن در بورس، بسياري از واحدهاي توليدي را نگران و نااميد كرده است. از اين رو براي اطلاع از عوامل ايجاد معضلات و نابساماني‌هاي موجود با آقاي مهندس محمد زيار رييس دفتر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي گفت وگويي انجام داده‌ايم.

{phocadownload view=file|id=113|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}