اندازه‌گیری‌های متریک جدید، به تولیدکنندگان کمک می‌کند تا از جنبه‌های مختلف بسته‌بندی مورد نظرشان را ارزیابی کنند. این تحقیق درباره مقایسه بطری‌های شیشه‌ای با PET برای بسته‌بندی آبجو صحبت می‌کند. هیچ‌وقت امکان آشتی در رقابت بین مواد اولیه بسته‌بندی در یک کاربرد یکسان وجود نخواهد داشت. شما باید عوامل مهمی را در نظر بگیرید ازجمله عملکرد بسته‌بندی، اقتصاد سیستم و امروزه، تاثیرات زیست‌محیطی…

{phocadownload view=file|id=193|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}