هنر بسته بندی: بازارهای جهانی PET به عرضه بیش از حد خود ادامه می‌دهند که منجر به بهینه‌سازی موثر کارخانه‌های قدیمی می‌شود، ظرفیت‌های جدید ایجاد می‌شود در حالی‌که درخواست رو به کاهش است.

بسته بندی, هنر, پلاستیک بسته بندی, نوشیدنی گازدار, نوشیدنی رژیمی, بطری, ابجو, packaging, art,

Chase Willett مدیر HIS چنین می‌گوید: هر سال ما شاهد کاهشی در بازار نوشیدنی‌های گازدار بدون الکل هستیم. بازار نوشیدنی‌های رژیمی سالانه 6 درصد افت می‌کند. درخواست برای بطری‌های آب سالانه رشدی حدود 5/4درصدی دارد. مردم انتخاب‌هایی بر پایه نگرانی‌های سلامتی می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد که بطری‌های آب حدود یک‌سوم وزن بطری‌های نوشیدنی‌های غیرالکلی را به خاطر دیواره نازکشان به خود اختصاص داده‌اند. شواهد بیشتری از تغییر حرکت بطری‌های آب به سمت پاکت‌های آب مشاهده می‌شود.

حدود 6/1 میلیون تن از ظرفیت جدید تا سال 2017 ایجاد می‌شود که تضعیف بازار PET را تشدید می‌کند. به عنوان نتیجه کارخانه‌های قدیمی‌تر در آمریکای شمالی احتمالا تعطیل خواهند شد به خصوص آنهایی که به یک منبع مواد اولیه مطمئن متصل نباشند.

ظرفیت تولید بر روی سه بازیگر متمرکز خواهد شد: (%32)M&G، (%31)DAK و (%28)Indorama. خبر خوب برای خریداران اینکه قیمت‌های PET کماکان به سمت کاهش گام برخواهد داشت. مصرف‌کنندگان، صنعتی رقابتی‌تر خواهند دید اما این فرآیندی دردناک برای تولیدکنندگان خواهد بود. نجات‌بخش آنان در این فضا شاید بخش آبجو و شیر باشد.