هنر بسته بندی: H.B.Fuller از پیشروان تولید چسب، جایزه Ameri Star موسسه (Iopp) را به خاطر ارایه راهکار بسته‌بندی سوپ جو با نام Quaker Real Medleys به خود اختصاص داد.

بسته بندی, سینی بسته بندی, جعبه بسته بندی

 

تیم، طراحی مجددی بر روی بسته‌بندی Real Medleys انجام داد تا هم محافظت خوبی از آن از مرحله حمل تا فروش بشود و هم در هزینه‌ها صرفه‌جویی شود. بسته‌بندی جدید جایگزین سینی دوتکه و روکش دار شد که باید به صورت دستی پر می‌شد. سیستم آسان بازشو جدید Open Sesame شامل لبه‌های ساده بدون پرفراژی بود که باعث ضعیف شدن بسته‌بندی می‌شد. جعبه سبک‌تر در شرایط سخت خوب عمل می‌کند.

در این سیستم نواری به بالای لایه داخلی جعبه افزوده می‌شود که به Seasame Tape درون مقوا متصل است. عملکرد قیچی مانند نوارها باعث انجام برش دقیق می‌شود. با این روش 50 درصد در هزینه حمل صرفه‌جویی می‌شود چرا که در هر جعبه دو ردیف از محصول قرار می‌گیرد.

اطلاعات تکمیلی در hbfuller.com