مسابقات Pentawards از جمله معتبرترین مسابقات بسته بندی در جهان هستند. این دومین بخش از معرفی برندگان سال 2013 این رویداد است.

{phocadownload view=file|id=246|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}