هنر بسته بندی: Organic Monitor جزئیات جوایز Sustainable Beauty 2014 را اعلام کرد. شرکت‌کنندگان باید فعالیت‌هایی در زمینه پایداری در صنعت زیبایی انجام داده باشند.هدف از برگزاری این مسابقه، یادآوری و شناسایی شرکت‌هایی است که مرزها را در زمینه تولید پایدار پشت سر گذاشته‌‌اند.

بسته بندی, صنعت بسته بندی, پایداری, تاثیرات زیست محیطی, جایزه فرمول سبز, ارگانیک,

 این مسابقه دارای 5 بخش است که هر کدام جنبه‌های جداگانه‌ای از پایداری را نمایندگی می‌کنند. جایزه بسته‌بندی پایدار برای بسته‌بندی با کمترین تاثیر زیست‌محیطی در نظر گرفته شده است. جایزه فرمول سبز برای برند آرایشی که دارای بیشترین محتویات ارگانیک باشد. جایزه محتویات پایدار برای مواد اولیه‌ای که تغییر عمده‌ای در بحث محیط‌زیست و تاثیرات اجتماعی ایجاد کند و جایزه پایداری پیشگام برای اپراتوری که در مدیریت پایداری پیشرو بوده است. در سال 2013، 100 شرکت‌کننده در این مسابقه حضور داشتند.