استفاده: «آیا کار می‌کند؟» یک بطری ویتامین باید قرص‌ها را دانه ‌به دانه توزیع کند. یک بطری مرکب نباید سرریز شود. یک بسته‌بندی از جنس فیلم پلاستیکی که برای پوشش برش گوشت ادویه دار در نظر گرفته شده باید بتواند آب‌جوش را تحمل کند. در هر خانه‌ای که به صورت منطقی اداره و زندگی می‌شود، ساعت‌های شماطه‌دار به‌ندرت مسافرت هوایی با سرعت پانصد مایل بر ساعت انجام می‌دهند، به همین خاطر ایرودینامیک کردن ساعت کاری بیهوده است.

{phocadownload view=file|id=318|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}