این ویدیو سیستم پالت بازکنی و پالت بندی اجناس مطابق با سفارش مشتری را نمایش می دهد که تولید شرکت Krones است. سیستم توزیع و تفکیک به نمایش درآوده در این ویدیو، بسیار جالب است.