مصرف بسته‌بندی پاکتی بانفوذناپذیری بالا در سال 2014 به حدود 49میلیارد واحد رسید که 319هزار تن مواد اولیه پلیمری در تولید آنها مورد استفاده قرار گرفت. پیش‌بینی می‌شود این مصرف بین سال‌های 2000 تا 2015 به نرخ رشد ترکیبی سالانه 1/6 تا 69 درصد (قیمت‌های 2014) خواهد رسید.

{phocadownload view=file|id=340|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}