تا به حال یه این موضوع فکر کرده اید که  که سالانه چه مقدار از مواد غذایی تولید شده در سراسر جهان تبدیل به زباله می شود و به عنوان ضایعات از بین می رود؟این مقدار چیزی فراتر از تصور شما می باشد. کارشناسان و متخصصین این امر عمدتا تفاوتی را بین میزان از دست دادن مواد غذایی در زنجیره تامین مواد غذایی و ضایعات غذایی که در سطح خرده و عمده فروشی اتفاق می افتد، قایل هستند…

{phocadownload view=file|id=199|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}