بیچاره طراحان بسته بندی! شغل آنها دلهره آور است: خلق بسته ای که برای مصرف کنندگان جذاب باشد ؛ بازکردنش ساده باشد؛اکنون دیگر ضد جعل و دزدی باشد؛ تمامی الزامات ضروری برای هماهنگی با محتویات را داشته باشد و در آخر نیز چرخه حیاتش هیچ گونه تاثیر بدی بر محیط زیست نگذارد.

 {phocadownload view=file|id=21|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}