مطمئن شوید که درب به شکل استاندارد تولید شده است. این موضوع باید به عنوان یکی از موضوعات اصلی در تضمین کیفیت در نظر گرفته شود اما طراح نیز باید به خوبی توجیه شده باشد تا این موضوع را در هنگام طراحی «حلقه شکننده» یا درب‌های مشابه مورد توجه قرار دهد.قوطی‌های کنسروی که نمونه بسیار خوبی برای داشتن بسته‌بندی با طول عمر طولانی هستند و در خود ویژگی «شاهد دستکاری شدن» را همراه دارند نیز می‌توانند حوادث ناشی از بسته‌بندی را موجب شوند.

{phocadownload view=file|id=136|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}