مهر: استاندار مرکزی از بی رونقی صنعت بسته بندی دراستان مرکزی انتقاد کرد و گفت: استان مرکزی علیرغم برخورداری از ظرفیت های تولیدی بسیار در بخشهای مختلف کشاورزی، صنایع دستی و …متاسفانه در بخش بسته بندی محصولات تولیدی بسیار ضعیف است.

محمد حسین مقیمی با بیان این مطلب در شورای توسعه و برنامه ریزی استان مرکزی افزود: ضعف در بسته بندی محصولات تولیدی، باعث شده تا محصولات در استان برای بسته بندی به شهرهای دیگر منتقل شده و در نهایت به نام آن استان یا شهر در بازار عرضه شود.

وی تصریح کرد: واحدهای صنعتی کوچک فعال در حوزه بسته بندی نیز به علت عدم برخورداری از قدرت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی عمدتا خیلی زود تعطیل می شوند.مقیمی خاطرنشان کرد: تقویت صنعت بسته بندی استان مرکزی در صنایع غذایی، بسته بندی حبوبات، محصولات دامی، دام و طیور، خشکبار و ….دراستان توانمند استان مرکزی ضروریست.

استاندار مرکزی اظهارداشت: استان مرکزی با بیان اینکه استان مرکزی، استانی خودکفا در زمینه درآمدزایی است که بدون کمک از درآمدهای حاصل از فروش نفت عملکرد موفقی در درآمدزایی برای کشور داشته است خاطرنشان کرد: استان های دیگر بخش قابل توجهی از درآمدشان از محل فروش نفت است این در حالیست که در استان مرکزی اینگونه نیست.

وی با اشاره به سرمایه گذاری های صورت گرفته از محل درآمدهای نفتی در استان مرکزی گفت: این سرمایه گذاری ها در سال های گذشته باعث شده تا امروز استان مرکزی استانی توانمند در زمینه درآمدزایی باشد.استاندار مرکزی با تاکید بر ضرورت تسهیل سرمایه گذاری در استان مرکزی افزود: دستگاههای اجرایی که در زمینه صدور مجوزهای لازم برای سرمایه گذاران اقدام می کنند باید کار خود را در این بخش تسهیل کنند.