با پیشرفت‌های رخ داده به‌ویژه در دو دهه گذشته در بسیاری از جنبه‌های زندگی بشری، به ناچار استانداردهای آن نیز بهبود یافته است. امنیت و ایمنی جوامع و فعالیت‌های انسانی به موضوعی غیرقابل انکار بدل شده اما در این میان سلامتی و امنیت غذایی اهمیت متفاوتی یافته است. از مهم‌ترین ابزارهای تامین و در سال‌های گذشته کنترل کیفیت و محتوای مواد غذایی، بسته‌بندی نام برده می‌شود. 

{phocadownload view=file|id=301|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}