هنر بسته بندی: در پی موفق بودن بطری 5 لیتری آماده استفاده برای محصول Roundup Pump مالک نام تجاری Monsanto همکاری جدیدی را با RPC Gent آغاز کرد تا نوع جدید 5/2 لیتری کاربرپسند را ارتقا و گسترش دهد.

 

 

حمل و نگهداری بطری کوچک تر آسان‌تر بود در حالی که به میزان کافی بزرگ بود تا ادوات اضافی را بر روی خود نگه دارد. از زمانی که دستگیره و لوله به بطری نصب شد، سیستم منحصربه فرد Pump’N Go قادر شد تا سه دقیقه بدون وقفه اسپری کند که این به معنای این است که علف‌های هرز به سادگی و آسانی کنده می‌شوند. این ظرف همچنین به سادگی قابل پر کردن بوده است.