هنر بسته بندی:  Pepsilo Beverages Italy، بطري آلومينيومي FUSION توليد Rexam را به‌عنوان بسته منتخب خود براي توليد محصول محدودش با نام Beyonce برگزيد.

به خاطر ايستايي و برش همچنين پتانسيل گرافيكي ايجادشده توسط چاپ با كيفيت بالاي Rexam، Pepsi ارتباط بيشتري را با دنياي موسيقي ايجاد كرد.

Barbara Saba مدير بازاريابي Pepsi Italy چنين گفت: ما در همكاري نزديكي با Rexam براي داشتن راهكاري خلاقانه نه‌تنها براي پشتيباني از دورنماي فني آن بلكه براي ارتقاي پيام‌رساني به بازار به اين نمونه بطري رسيديم. اين بطري نام تجاري ما را به بهترين شكل به خريداران منتقل مي‌كند.