هنر بسته بندی: تولیدکننده سالامی با نام Norwegian Grilstad برای پاسخ به نیاز مصرف‌کنندگان از بسته‌بندی‌های جدید RPC با نام Superlock استفاده کرده است.

بسته بندی, هنر, سالامی, بسته بندی انعطاف پذیر, درب بسته بندی, فیلم بسته بندی, superlock, rpc, iml

در تحقیقی که از مشتریان شرکت صورت گرفت مشخص شد که آنان از بسته‌بندی‌های سالامی‌های برش خورده راضی نیستند و ترجیح می‌دهند تا به جای بسته‌های متداول انعطاف‌پذیر که در آن فیلم با پاره کردن باز می‌شد از بسته‌های فعلی با درب پیچی استفاده شود. نتیجه ظرف‌هایی بود که به شکل وارونه قرار می‌گرفت. به‌گونه‌ای که درب به عنوان ظرف پذیرایی مورد استفاده قرار گیرد، خلاقیتی که باعث آسانی در استفاده می‌شود. ضایعات غذا را کم می‌کند و بستن دوباره آن نیز آسان است.

Terje Sornes مدیر تحقیقات شرکت در این خصوص چنین می‌گوید: «ما با این راهکار به دنبال سه هدف بودیم: ممانعت از ورود اکسیژن، تزئین به وسیله IML و به‌کارگیری درب پیچی. هنگامی که به ایده ظرف وارونه رسیدیم به این فکر افتادیم که چرا تا پیش از این کسی چنین راهکاری ارائه نداده بود. این ظرف در اندازه‌های 120 و 150 گرمی تولید شده  است.»