هنر بسته بندی: Perstorp از پیشروان تامین و تولید (E Polycaprolactones (PCL با نام تجاری Capa است. بیوپلاستیک‌ها هسته اصلی فعالیت این شرکت است.

پلاستیک‌های حرارتی Capa گزینه خوبی برای استفاده در ترکیب بیوپلاستیک است به خصوص از زمانی که قابلیت تماس با مواد غذایی را نیز پیدا کرده‌اند. در بحث بیوپلیمرهای مورد استفاده از بیوپلاستیک‌ها، (CL) تولید Capa از لحاظ آزمایشگاهی، تست شده‌اند و جواب خوبی داده‌اند چراکه هم بیوپلاستیک‌های زیست تخریب‌پذیر و هم تجدیدپذیر را پوشش می‌دهند. محصولاتی که در آنها از بیوپلاستیک‌های این شرکت استفاده می‌شود شامل پاکت‌های خرید، بطری‌های نوشیدنی، ظرف و کارد و چنگال قابل دفن و قابل استفاده مجدد و بسته‌بندی‌های غذایی هستند.