هنر بسته بندی: شرکت‌های Nestle و Jacobs Douwe Egberts پروژه خود برای تولید نخستین کپسول‌های قهوه قابل بازیافت با نام Podback را آغاز کرده‌اند.

 

 

این کپسول‌ها کل بازار این دو شرکت در انگلستان را پوشش خواهند داد جایی که در حال حاضر از کپسول‌های آلومینیومی یا پلاستیکی استفاده می‌شود. هدف از تولید کپسول‌های جدید گسترش گزینه‌های بازیافت‌پذیری از سه روش است. مصرف‌کنندگان قادر خواهند بود تا کپسول‌های خود را به نزدیک‌ترین مرکز جمع‌آوری با نام Yodel ببرند که در سرتاسر انگلستان حدود 6500 شعبه دارد. جمع‌آوری کنار خیابانی هم در برخی مناطق امکان‌پذیر است که کار را برای مصرف‌کنندگان آسان می‌کند و کپسول‌ها در جریان جمع‌آوری زباله‌های خانگی جمع‌آوری می‌شوند.