هنر بسته بندی: نشست هم اندیشی بخش ماشین سازی صنعت بسته بندی با نماینده محترم شهرستان شهریار و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جناب حسین گروسی به دعوت و میزبانی نشریه
“هنربسته بندی ” برگزار شد.

در این جلسه که با هدف نزدیکی هر چه بیشتر صنعت بسته بندی با بخش قانون گذاری کشور انجام شد آقایان شکرکن از انجمن ماشین سازان، شیرزاد از ماشین سازی طرسام و رضامند از بهکار الکترونیک به همراه چهره ای سردبیر نشریه و جناب آقای گروسی نماینده محترم شهریار در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند. همچنین آقایان جهانیان از گروه صنعتی جهانیان و داوودی از ماشین سازی حرفه و فن نیز دعوت شده بودند که متاسفانه به جلسه نرسیدند.

در ابتدای نشست چهره ای هدف از این دعوت را ایجاد ارتباط نزدیک بین صنعت و کمیسیون های تخصصی در مجلس و در نتیجه قابلیت انتقال مشکلات و پیشنهادات برای تاثیرگذاری در روند صحیح تصمیم گیری ها عنوان کرد. پس از آن آقای حسین گروسی نیز ضمن استقبال از برگزاری این نشست ها آن را گامی در جهت مشارکت مثبت برای قانون گذاری بهتر و آگاهی بیشتر مسوولان از مشکلات و راه کارهای صنعتگران در این بخش دانست.

در ادامه نیز آقایان شکر کن ، شیرزاد و رضامند از مشکلات موجود به خصوص در بخش صادرات سخن به میان آوردند و خواستار تغییرات در قانون و نظارت بیشتر در این بخش از طریق قوانین نظارتی و سخت گیرانه شدند.در پایان گروسی ضمن دعوت از تمامی صنعتگران در بخش بسته بندی برای حضوردر اتاق فکر ایجاد شده توسط وی، وعده داد تا حد امکان پیگیر خواسته ها و پیشنهادات مطرح شده باشد.

مشروح این نشست در شماره آینده هنر بسنته بندی  منتشر خواهد شد.

علاقمندان می توانند برای پیگیری این جلسه و در میان گذاشتن پیشنهادات به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنند:

www.garoosi.persianblog.ir