MC Cullagh coffee ، بسته‌بندی زیست تخریب‌پذیری برای قهوه جدید خود در نظر گرفته که پایه سلولز دارد و از فیلم‌های NatureFlex تولید Innovia Films استفاده کرده است.

NatureFlex دارای مزایایی برای بسته‌بندی و کانورتینگ است از جمله تاپذیری ذاتی و ویژگی ضد بارساکن، براقیت بالا و مقاومت در برابر گریس و روغن، نفوذناپذیری نسبت به گاز و روغن‌های معدنی و نیز قابلیت بالای سیل حرارتی. در تولید بسته ،فیلم NatureFlex شفاف و قابل سیل‌بندی حرارتی که در چاپ سطح آن از ماشین videojet استفاده شده به کار گرفته شده است. این فیلم دارای استانداردهای American ASTM D6400، European EN13432 و Australion As4736 برای بسته‌بندی زیست تخریب‌پذیر است. پالپ چوب از مزارع مدیریت شده برداشت می‌شود.

www.innoviafilms.com