قانون‌گذاران برای تعیین میزان ریسک به کارگیری این مواد تحت فشار هستند.فواید غیرقابل نفوذ بودن فناوری نانو برای بسته‌بندی مواد غذایی قابل درک است اما دورنمای قانونی آن هنوز نامطمئن است. Michael Flanagan مدیر Food & Bererage Industry Team در موسسه قوانین ملی Foley & Lardner در این خصوص با نشریه Packaging Digest گفت‌وگویی کرده است که در ادامه می‌خوانید:

{phocadownload view=file|id=210|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}