در سال‌های اخیر امر بسته‌بندی صنایع‌دستی مساله ای قابل توجه و تامل برای مسوولان و هنرمندان صنایع‌دستی شده است. برگزاری همایش‌های مختلف ملی و منطقه‌ای در این باره حاکی از اهمیت این مساله است، اما به نظر می‌رسد با وجود چالش‌های فکری متخصصان و دغدغه‌های موجود، هنوز بسته‌بندی صنایع‌دستی در ایران در مراحل اولیه تکاملی کاربردی خود قرار دارد. شاهد چنین مساله ای در بزرگترین نمایشگاه ملی و بین‌المللی صنایع‌دستی که خرداد ماه سال‌جاری در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران و با حضور هنرمندان منتخب صنایع‌دستی کشور برگزار شد به و ضوح آشکار بود.

{phocadownload view=file|id=63|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}