هنر بسته بندی: شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین، اولین دوره مسابقات سراسری طراحی بسته بندی با رویکرد توسعه خوشه‌های صنعتی را با همکاری عامل توسعه خوشه صنعت بسته‌بندی و گروه مهندسی پویا سیستم پارسیان در اواخر مرداد ماه سال جاری برگزار می‌کند.

دبیرخانه مسابقه طراحی بسته‌بندی ضمن بیان این مطلب به خبرنگار ماهنامه هنر بسته‌بندی گفت: متقاضیان می‌توانند پس از تکمیل فرم پرسشنامه شناسایی طراحان بسته‌بندی (به تفکیک حقوقی و حقیقی)، نسبت به ارسال فرم تا حداکثر 9/3/93 اقدام کنند.

هادی عسگری افزود: اطلاعات ارسالی طراحان و متقاضیان برای شناسایی و ارزیابی طراحان بسته‌بندی، معرفی به متقاضیان طراحی بسته‌بندی مانند صاحبان صنایع و سازمان‌های مربوطه و همچنین اطلاع رسانی های بعدی استفاده خواهد شد.

وی در ادامه اظهار داشت: فراخوان اولین دوره مسابقات طراحی بسته بندی با رویکرد توسعه خوشه‌های صنعتی اواخر خرداد ماه ارسال می شود.

تلفن های تماس : 

  028-33329412

028-33350458

09125825595