هنر بسته بندی: Billerudkorsnäs نسل جدید مقوای تولیدی خود که دارای ویژگی های بهتری در ظاهر و چاپ‌پذیری هستند را معرفی کرده است.

بسته بندی, مقوا, چاپ, روکش, هنر, packaging, art, print, coating, cartonboard

مدیر تجاری شرکت Magnus Levinsson در این خصوص چنین می‌گوید: «این چیزی فراتر از به روزرسانی کلی بود. این نسل آینده مقواست که دارای استانداردهای جدیدی در چاپ‌پذیری است. ما سطح چاپی جدید تولید می‌کنیم با سه‌لایه روکش. فرآیند در واقع کاهش لکه‌های سفید سطح مقوا و بهبود چاپ رنگی است با این کار شما چاپ بهتر، رنگ‌های براق‌تر و وسعت رنگ بیشتری خواهید داشت.»