بسته‌بندی از دیرباز تعاریف گوناگونی داشته است. از سویی قراردادن یک کالا در سلفون معمولی از دیدگاهی بسته‌بندی محسوب می‌شود و از سویی دیگر بسته‌بندی حرفه‌ای متناسب با محصول در بازار هدف با فروش چشم‌گیر را نیز بسته‌بندی می‌گویند. از این پس تصمیم‌گیری راجع به انتخاب نوع بسته‌بندی برعهده مدیران مجموعه‌های تولیدیست…

{phocadownload view=file|id=229|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}