Masterpiece Graphix )MGX) با خلاقیت‌های خود، امکان تازه‌ای را در اختیار صنایع الکترونیک، پزشکی و فضایی قرار داده است.

این شرکت راهکارهای جدیدی در تولید انواع روکش‌ها مانند ضدخوردگی، ضداستاتیک، ضددرخشندگی و ضدگرما، مناسب برای پیش از چاپ و پس از چاپ سایر کاربردها را به کار گرفته است. دستگاه‌های جدید MGX این امکان را فراهم ساخته است تا شرکت‌هایی که مایل به به کارگیری تجهیزات کارخانه خود نیستند بتوانند از روکش‌های سبک و سنگین آن استفاده کنند.

این شرکت همچنین امکان کانورتینگ ورق به صورت‌های ورق به ورق- رول به ورق و ورق سفارشی را همانند کاربردهای رول به رول متداول فراهم ساخته است.

 www.mgxdigital.com