هنر بسته بندی: توليدكننده كاغذهاي متاليك با نام Lecta چند نوع كاغذ جديد خود را براي مصرف‌كنندگان نهايي به بازار معرفي كرد.Metalvac، كاغذ متالايز وكيوم بالا براي داشتن گرافيك بالا است.

همچنين Wet-glue Labels براي صنايع آبجو و نوشيدني‌ها، Pressure – Sensitive Labels براي مصارفي همچون خود چسب و Tobacco & Packaging Range لاينرهاي داخلي براي پاكت‌هاي سيگار، لفاف‌هاي كادويي و صنايع شكلات‌سازي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اين كاغذها 100 قابل بازيافت هستند و البته اين قابليت را دارند تا عمليات پايان‌كاري و برجسته‌كاري روي آنها نيز انجام شود.