بازار بسته‌بندی در خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) ارزشی در حدود 1/41میلیارد دلار در سال 2014 را تجربه کرده است و پیش‌بینی می‌شود در دوره سال‌های 2014 تا 19 با 5درصد افزایش به 4/52میلیارد دلار (نرخ سال 2013) برسد. این نتیجه تحقیق جدید بازار صورت گرفته از طرف Smithers Pira است.

{phocadownload view=file|id=323|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}