عمل بسته‌بندی در واقع جمع کردن و پیچیدن یک محصول در مواد محافظت‌کننده مناسب است. مواد بسته‌بندی در زمان‌های گذشته، مواد طبیعی ساده مانند برگ‌ها بودند و امروزه مواد صنعتی مانند کاغذ یا فیلم‌های سنتزی.پایه‌ای‌ترین علت بسته‌بندی گوشت، محافظت از آن در برابر عوامل موثر بر کیفیت گوشت شامل عوامل میکروبی و فیزیکی و شیمیایی است.

{phocadownload view=file|id=171|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}