MAPET II تمام ویژگی‌های مواد اولیه چندلایه سنتی و پتانسیل تبدیل به استاندارد صنعتی را داراست.

در ادامه پیشرفت های تکنولوژیکی Faerch Plast، شرکت گامی جلوتر برداشت و MAPET II بسته‌بندی تک‌لایه را تولید کرد تا در برابر بسته‌بندی‌های چند لایه رقابت کند. صنایع بازیافت پلاستیک چندین سال است که در برابر استفاده از بسته‌بندی‌های چندلایه و لمینیت شده برای صنایع غذایی موضع می‌گیرند و جداسازی آنها برای بازیافت را مشکل می‌دانند. از این نوع ماده اولیه برای تولید ظروف بسته‌بندی گوشت و ماکیان استفاده می‌شود که ویژگی‌هایی همانند ظروف چندلایه دارد. به طور معمول از فیلم‌های چندلایه برای نفوذناپذیری و سیل‌پذیری بهتر استفاده می‌شود اما این فیلم تک‌لایه سیل‌پذیری بسیار خوبی دارد با همان نفوذناپذیری و استحکام.

www.faerchplast.com/en