هنر بسته بندی : نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته  (آی فود2013) 12 تا 15 شهریور سال 92 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار خواهد شد.

نمایشگاه مشهد با توجه به این که در جایگاه بزرگترین نمایشگاه مواد غذایی شرق کشور و در شرایطی که به دلیل موقعیت جغرافیایی به عنوان مرکز مبادلات استان های شرق ایران، دروازه اقتصادی آسیای میانه و کشورهای افغانستان و پاکستان است می تواند نقش بسزایی در ایجاد بازار مناسب داشته و زمینه مذاکره حضوری فروشندگان و خریداران مواد غذایی را فراهم سازد.

شایان ذکر است شرکت کنندگان در نمایشگاه شامل صنف مواد غذایی، نوشیدنی ها، ماشین آلات صنایع غذایی و  بسته بندی (ماشین آلات توزین، پرکن، چاپ و ادوات مربوطه، صنایع آرد و نان، کنسرو، کمپوت و همچنین سایر صنایع مرتبط مانند لفافه های بسته بندی، ظروف بسته بندی، کارتن، جعبه و …هستند.