هدف کنونی نمایاندن اندیشه مناسب از بازاریابی است با مثال و راهکار . هر جا نیازی وجود داشته باشد،بازاری وجود دارد و هر جا بازاری وجود داشته باشد مجالی برای تولید ارزش.

 {phocadownload view=file|id=19|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}