پیرو مطلب شماره قبل به نظر می رسدارایه توضیحات بیشتر جهت بسط موضوع و درک خوانندگان تخصصا” در زمینه درک سفارشی‌سازی انبوه (mass customization)  ضروریست. امروزه این مبحث در فعالیت بنگاه‌های با تیراژ انبوه از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار شده است، شرکت ها به خوبی دریافته‌اند که کسب سود و بازدهی دیگر بسان گذشته و با نرخ‌های قبلی دست نیافتنی شده است.

{phocadownload view=file|id=83|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}