هنر بسته بندی: بخش سیستم‌های وب شرکت manroland راهکار سفارشی برای دستگاه‌های چاپ قدیمی خود ابداع کرده است. راهکار به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا زمان توقف و هزینه انصراف را همزمان کاهش دهند تا عملکرد ماشین بالاتر برود.

این به‌روزرسانی در سیستم‌های کنترلی و اتوماسیون ماشین است که موجب بالاتر رفتن کیفیت کار خروجی و قطعی کمتر خط تولید می‌شود. این کار به‌خصوص برای کنسول کنترل خطوط چاپ Lithoman/ Rotoman/Polyman که با کنترل‌های HP 1000 تجهیز شده‌اند انجام شده است. کنسول‌های نسل جدید بدون هیچ مشکلی با ماشین‌های قدیمی کار می‌کنند. مشتریان آسان‌تر شدن کار اپراتورها، کاهش هزینه‌ها و تنظیم بهتر مرکب قبل از چاپ را از مزایای این به‌روزرسانی عنوان کرد‌ه‌اند.