الف) مواد بسته‌بندی عایق گازی و رطوبتی: از آنجا که اکسیژن و بخار آب مهم‌ترین عوامل کاهش‌دهنده عمر قفسه‌ای و ماندگاری محصول هستند، تولید‌کنندگان مواد غذایی از موادی برای بسته‌بندی استفاده می‌کنند که در برابر ورود گازها و رطوبت عایق باشند. اکسیداسیون در حضور اکسیژن باعث تغییر طعم، رنگ، بو، کاهش ویژگی‌های تغذیه‌ای، رشد باکتری‌های هوازی، کپک و حشرات می‌شود.

 

{phocadownload view=file|id=310|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}