هنر بسته بندی: ایجاد ایمنی در ماشین‌های کوچک تا متوسط با استفاده از Safelogic تولید Bosch Rexroth امکان‌پذیر شده است.

بسته بندی, هنر, ماشین بسته بندی, گرافیک, عیب یابی, شبیه سازی, bosch rexroth, safelogic,

کنترل با افزایش تجهیزات جانبی افزایش می‌یابد. با استفاده از قالب کاربردی و گرافیک سیم‌کشی، عملکرد و سرعت فرآیند بیشتر می‌شود. می‌توان تا 4 کنترل ایمن را با استفاده از یک Enhanced Function Interface (EFI) که با هم شبکه شده‌اند به دست آورد. هر کنترل ممکن است عملکرد متفاوتی را در ماشین مدیریت کند و سلول‌ها ممکن است به صورت خارج از شبکه و مستقل به کار گرفته شوند یا در صورت عدم نیاز درون شبکه باقی بماند.

ابزار گرافیکی Safelogic Designer به کاربرد امکان می‌دهد تا عیب‌یابی را در Safelogic برنامه‌ریزی و انجام دهد. روش شبیه‌سازی نیز توانایی تایید برنامه را به صورت خارج از شبکه (offline) می‌دهد.

اطلاعات تکمیلی در boschrexroth-us.com