هنر بسته بندی: Lecta سری Eurocalco Digital کاغذهای بدون کربن در وزن 75 گرم بر مترمربع را برای چاپ ورقی دیجیتال به بازار معرفی کرد.

Eurocalco Digital نتیجه فرآیند خلاقانه و موثر است. گرماژ پایین آن پیشرفتی جدید در بازار کاغذهای دیجیتال بدون کربن است که مزیت‌هایی در زمینه‌های تولید، انبار و حفاظت از محیط‌زیست را ایجاد می‌کند، بدین‌ترتیب که قابل رقابتی است، نازک‌تر است، فضای انبار کمتری را اشغال می‌کند، 10 درصد ماده اولیه کمتری را استفاده می‌کند، 15 درصد در مصرف آب صرفه‌جویی دارد، 20 درصد مصرف انرژی را کاهش می‌دهد، 16 درصد ضایعات کمتر ایجاد می‌کند و 100درصد قابل بازیافت است.

این کاغذها در سه سری CB، CFB و CF در رنگ‌های مختلف تولید می‌شود و قابلیت به‌کارگیری با چاپگرهای دیجیتال لیزری، جوهرافشان و HP Indigo را دارد.