رفتن به مسافرت از تجربه‌های دلنشین و زیبایی است که هر کدام از ما حداقل یک بار آن را امتحان کرده‌ایم. فرهنگ، هنر، آداب و رسوم، شیوه زندگی، برخوردهای اجتماعی، پوشش هر سرزمینی گویای تاریخ و نگرش مردمان آن سرزمین به دنیای پیرامونشان است. در کشور ما قومیت‌های مختلف و متنوعی وجود دارد…

{phocadownload view=file|id=225|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}