هنر بسته بندی: برای Cabot Creamery تازگی مهمترین موضوع است. به همین خاطر است که شرکت از واحد القایی جدید KwikCool که به وسیله Delkor Systems Inc طراحی و ارتقا یافته برای کاهش ۳۰درصدی در زمان مورد نیاز برای خنک کردن فضای بین محصولات لبنی بسته‌بندی شده استفاده کرده است.

بسته بندی, هنر, محصولات لبنی, پاتوژن, فیلم شرینک, لفاف پیچی, رول, packaging, film, roll, dairy, shrink,

Marcel Gravel مدیر شرکت چنین می‌گوید: چنانچه ما بتوانیم یک روز را در فرآیند خنک کردن ذخیره کنیم به معنای این است که محصولمان یک روز برای مشتریانمان تازه‌تر مانده است که این به معنای کیفیت بهتر و طول عمر بیشتر محصول است.

در طی فرآیند تولید، دمای محصولات لبنی بین ۵۰ تا ۹۰ درجه است. این کار انجام می‌شود تا هموژنیزه کردن، کاهش غلظت یا از بین بردن پاتوژن‌ها تسهیل شود. کالاهای فسادپذیر مانند محصولات لبنی می‌توانند در حال نقل و انتقال به سرعت فاسد شوند به همین خاطر سرد کردن سریع بسته‌بندی نهایی موضوعی حیاتی است.

Gravel می‌گوید که بسته‌ها باید حداقل ۴۵ درجه فارنهایت یا حتی بیشتر قبل از حمل خنک شوند. این موضوع می‌تواند تا ۷۲ ساعت زمان ببرد که بسته به اندازه و نوع بسته‌بندی ثانویه است. در بسته‌های بزرگتر این زمان می‌تواند تا یک روز کاهش یابد. Cabot از حسگرهایی برای اندازه‌گیری زمان رسیدن به دمای حمل استفاده می‌کند.

اغلب ظرف‌ها را با فیلم‌های شرینک بسته‌بندی می‌کنند. این فیلم‌ها که در تونل شرینک گرم می‌شوند تا به خوبی بسته‌بندی‌ها را بر روی یکدیگر محکم نگه دارند خود مانند عایقی عمل می‌کنند که مانع عبور و مرور هوا و در نتیجه گرما می‌شوند.

KwikCool بر روی بخش لفاف‌پیچی نصب می‌شود و سوراخ‌هایی را به شکل C بر روی فیلم‌های شرینک قبل از پیچیده شدن به دور محصول ایجاد می‌کنند. با ایجاد این سوراخ‌ها در جایی که کشش فیلم کم است جریان هوای حوالی بسته‌بندی‌ها افزایش می‌یابد.

در موارد مشابه شرکتی با سوراخ کردن رول‌های فیلم سعی کرده بود که چنین کاری را انجام دهد اما مشکل این‌جا بود که سوراخ‌ها هیچ‌وقت در جای صحیح قرار نمی‌گرفتند تا گرما را خارج کنند. همچنین قطعات کنده شده از فیلم در هنگام عبور از تونل شرینک به آن می‌چسبیدند و ذوب می‌شدند.