هنر بسته بندی: شرکت Aptav Pharma Prescription Division از پیشروان و مبتکران سیستم‌های ایروسل و تزریق برای داروها، Pro-Ject که سیستم تزریق خودکار است را به بازار معرفی کرد.

بسته بندی, ایروسل, تزریق, خود تزریق, سرنگ, هنر, packaging,

بر طبق پیش‌بینی‌ها ارزش بازار جهانی برای داروهای تزریقی حدود 240 میلیارد دلار است که حدود 28 درصد از سهم کل بازار دارو است. تزریق‌کننده‌های خودکار برای خودتزریقی در بخش‌های غیرپزشکی به‌عنوان مثال خانه، بدون نیاز به فرد متخصص است. این خودتزریق‌ها ابزاری‌هایی هستند که سرنگ‌های از قبل پرشده به شکل فنری درون آن قرار می‌گیرند. از آن جایی که مقدار تزریق نیز قابل تنظیم است به همین خاطر استفاده از این وسیله بسیار ساده است. از این ابزار در بیماری‌هایی همچون Lupns، Psoriasis، hepatitis S، anemia، migraine atlacks و… استفاده می‌شود.