هنر بسته بندی : مدير صنايع كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي ضمن بيان اين مطلب به خبرنگار ماهنامه هنر بسته‌بندي گفت: آذربايجان شرقي يكي از قطب هاي صنايع تبديلي بخش كشاورزي كشور محسوب مي‌شودكه به علت ارتباط تجاري اين استان با كشورهاي مختلف و تجربه طولاني‌مدت مردم اين استان به فعاليت صنايع تبديلي، امروزه نزديك به 400 واحد متوسط و بزرگ (به جز واحدهاي آرد سازي) بالغ بر 2 ميليون تن محصولات كشاورزي را فرآوري و بسته‌بندي مي‌كنند.

اياز برنو افزود : در سال هاي 90 و 91 اعتبارات قابل توجهي براي توسعه بخش كشاورزي به استان اختصاص يافت كه 40 درصد كل اعتبار براي توسعه صنايع فرآوري و بسته بندي در نظرگرفته شد كه اين امر نشان دهنده توجه ويژه مسوولان به موضوع فرآوري و بسته‌بندي است.

وي به بسته بندي‌هاي جديد با استفاده از فناوری پيشرفته در استان اشاره و اظهارداشت: اكثر سرمايه داران به دنبال بسته بندي‌هاي جديد با استفاده از فناوری و دستگاه‌هاي به‌روز فرآوري هستند كه ساخت انواع سبدهاي مدرن ، نتيجه و دستاورد پيگيري اين توليدكنندگان است.

برنو ادامه داد: توليدكنندگان ماشين آلات بسته‌بندي از بسياري از نمايشگاه‌هاي دنيا بازديد مي‌كنند اما در برخي مواقع به دليل گران بودن فناوری جديد مجبور مي‌شوند دستگاه‌هاي چيني خريداري كنند. بااين وجود، اين تلاش‌ها در آينده نزديك نتيجه خواهد داد و ما شاهد تحول خوبي درصنعت بسته‌بندي خواهيم بود.

مدير صنايع كشاورزي آذربايجان شرقي گفت: براي جلوگيري از فساد محصولات، فرهنگ‌سازي ضرورت دارد به دليل اين كه توليد كننده ، مصرف وتوزيع كننده و فروشنده در حفظ ، نگهداري و حمل محصولات كشاورزي نقش بسزايي دارند. بنابراين بسته‌بندي تا حد پاييني از فساد محصول جلوگيري مي‌كند و بيشترين آسيب و فساد در مراحل مختلف حمل، توزيع و نگهداري نادرست در منزل صورت مي گيرد.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه چه اقداماتي براي طراحي و توليد بسته‌بندي جديد و كاربردي انجام شده است،گفت : با تعامل و همكاري بين دانشگاه و بخش خصوصي به طور مستمر در استان فعاليت‌هاي خوبي براي بسته‌بندي‌هاي مختلف انجام شده و واحدهاي توليدي به دنبال بهبود بسته بندي هستند به همين دليل هزينه‌هاي قابل توجهي براي پيشرفت بسته‌بندي اختصاص مي‌دهند به طوري كه هر ساله بسته بندي‌هاي جديد و كارآمدتر ارايه مي‌شود به عنوان نمونه براي عسل شاهد بسته‌بندي‌هاي جديد و جالبي هستيم كه براي نخستین بار دركشور وارد بازار مي‌شود.