SCA بتازگی سفارش ماشین Rapida 162a را به KBA داده استتا خط چاپ و لمینیت بسته بندی خود را تکمیل کند.

ماشین افست شش رنگ Rapida 162a جدید دارای 10 واحد چاپ و روکش بعلاوه واحد سه تایی تحویل محصول است و حدود 35 متر طول دارد. این ماشین پیشرفتی بزرگ در چاپ های عریض است و می تواند با حداکثر 12 هزار ورق در ساعت و کیفیت بالاتر بخاطر کنترل کننده رنگ و بازرسی ورق که ساخت Qualitronic Professional است کار کند.