مربای Schuartauer’s Eruttissima در جار PP تولید RPC Kutenholz نمره 10 را از آزمایش مجله آلمانی گرفت.

Fruttissima حاوی 50 درصد میوه بامزه تازه است. رمز آن در فرآیند تولید و عمل‌آوری میوه است که در زمان کوتاهی به آن حرارت می‌دهد و در جارهای 250 گرم RPC Kutenholz بسته‌بندی می‌کند. جار با فویل آلومینیومی لمینت شده با PP سیل می‌شود و با یک درب فلزی بسته می‌شود. این محصول تنها نمونه در نوع خود در قفسه یخچال خرده‌فروشی‌هاست.