نخستين جشنواره و مسابقه ملي بسته بندي ايران در شرايطي بيست و دوم مهر امسال برگزار شد كه از سال گذشته چندين تاريخ براي اعلام نتايج و قضاوت نهايي داوران اعلام شده بود : بهمن 90،خرداد 91، تير 91  ودر نهايت مهر 91.

{phocadownload view=file|id=93|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}