مدير مسوول ماهنامه هنربسته‌بندي از واحد مهندسي بسته‌بندي شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو (ساپكو) بازديد كرد. در اين بازديد رييس واحد مهندسي بسته بندي  در خصوص آغاز به كار واحد مهندسي بسته‌بندي در ساپكو مطالبي عنوان كرد و از بهبود ها و استاندارد هاي ملي تدوين شده در اين حوزه با پايلوتي ساپكو در سطح كشور خبر داد. مهندس غلامرضا فتاحي از موفقيت اين واحد و برنامه‌هاي آينده ساپكو گفت.

{phocadownload view=file|id=112|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}