هنر بسته بندی: شرکت .INX International INK Co به عنوان شركت پيشرو در توليد مرکب تزيين فلز براي قوطي هاي دو تكه و چاپ بر روي صفحات مسطح فلزي در دنيا، به سمت توسعه محصولات صنعتي خود گام بر مي دارد و راه حل هايي را پيشنهاد مي كند كه تقاضا در بازار جهاني را افزايش مي دهد.  INXSpec Brandيك سيستم كامل رنگ  است که براي دكوراتورهاي monobloc  به کار می رود.

بسته بندی, مرکب تزيين فلز, قوطي هاي دو تكه, چاپ بر روي صفحات مسطح فلزي, رنگ, .INX International INK Co

Rick Clendenning مدير  .INX International INK Co ابراز داشت كه اين محصول اگر به توليد انبوه برسد مي تواند در زمان و هزينه بسيار صرفه جويي كند. با  INXSpec فرمول دقیق رنگ شيميايي با چسبندگي مورد نظر براي لايه فلزي در چند دقيقه به دست مي آيد. INXSpec براي هر چاپی در دنيا مي تواند هر بار تكرار و اجرا شود واين خاصيت باعث مي شود اين محصول بسيار كارآمد باشد.

ابتدا اندازه گيري اوليه رنگ مطابق با استاندارد مشتري انجام مي شود و فرمول ساخت رنگ به دست مي آيد. مرحله ساختن فرمول و توزيع در سيستم توزيع AccuBlend براي مقدار 50-100 گرم انجام مي شود. در اين مرحله اطلاعات رنگ؛ نگهداري، توزيع و ميزان مخلوط شدن، قطعي مي شود. پرده رنگ و تطابق آن با فرمول بررسي مي شود و در مرحله آخر پس از تاييد، رنگ توليد مي شود.

www.inxinternational.com